April 2013 Boston Marathon Bomb - nwherald

Boston Marathon-Explosions

Boston police patrol near the finish line of the Boston Marathon following an explosion in Boston Monday, April 15, 2013. (AP Photo/Winslow Townson)